Parket bij de Hoge Raad 8 mei 2020

ECLI:NL:PHR:2020:453

Datum: 08-05-2020

Onderwerp(en): Verzwaarde motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming. Verdeling stelplicht en bewijslast ten aanzien van causaal verband; art. 150 Rv. Te hoge eisen gesteld aan stel- en motiveringsplicht bij beroep op schadebeperkingsplicht?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: