Parket bij de Hoge Raad 8 mei 2020

ECLI:NL:PHR:2020:453

Datum: 08-05-2020

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Verzwaarde motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming. Verdeling stelplicht en bewijslast ten aanzien van causaal verband; art. 150 Rv. Te hoge eisen gesteld aan stel- en motiveringsplicht bij beroep op schadebeperkingsplicht?

Spreker(s)

Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: