Conclusie plv. AG. Jeugdzaak. Samenloop ex art. 77gg lid 2 Sr. Art. 63 Sr. Veroordeling op 24-jarige leeftijd voor poging gekwalificeerde doodslag gepleegd op 14-jarige leeftijd. Verdachte is na het plegen van dat feit herhaaldelijk wegens andere straffen, waaronder jeugddetentie en (in totaal) tot 30 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Is er nog ruimte voor enige strafoplegging? Plv. AG: Anders dan het hof oordeelt, moet bij het samenloopmaximum rekening worden gehouden met de vrijheidsstraf die is gesteld op het te berechten feit (i.c. art. 288 Sr) en dient dit samenloopmaximum niet te worden bepaald a.d.h.v. de in art. 77i Sr neergelegde beperking van (i.c.) 1 jaar jeugddetentie. Voorts komen gelet op art. 63 Sr alle tussentijds opgelegde vrijheidsstraffen voor aftrek daarop in aanmerking. Nu de door het hof opgelegde straf binnen 1 jaar jeugddetentie blijft, is het middel van onvoldoende belang voor cassatie. Strekt tot verwerping van het beroep.

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel
Paul-Vlaardingerbroek.jpg
prof. mr. Paul Vlaardingerbroek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag, Emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht Tilburg University

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: