Parket bij de Hoge Raad 9 april 2020

ECLI:NL:PHR:2020:358

Datum: 09-04-2020

Onderwerp(en): (On)overdraagbaarheid vorderingsrecht bank aan niet-bank

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Vermogensrecht. Financieel recht. Is vordering van een bank uit geldlening overdraagbaar aan een niet-bank? Art. 3:83 lid 1 BW. Inhoud gecedeerde vordering. Art. 6:142 en 6:144 BW. Zorgplichten bank. Zorgplichten niet-bank. Verweermiddelen schuldenaar (art. 6:145 BW). Redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW).