Parket bij de Hoge Raad 9 juli 2010

ECLI:NL:PHR:2010:BM3918

Datum: 09-07-2010

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Aanvaardbaarheidstoets

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Familierecht; echtscheiding. Geschil tussen voormalige echtelieden over partner- en kinderalimentatie. Schuld waarmee rekening wordt gehouden bij bepalen draagkracht alimentatieplichtige. Drastische inkomensterugval. (art. 81 RO).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: