Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:PHR:2023:576 Parket bij de Hoge Raad 9 juni 2023

ECLI:NL:PHR:2023:576

Datum: 09-06-2023

Onderwerp: Pachtbeëindigingsovereenkomst

Rechtsgebiedenregister: Agrarisch recht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Pachtbeëindigingsovereenkomst. Nietigheid vanwege sideletter? Art. 7:399c en 3:40 BW. Fosfaatrechten. Rechtspraak van de pachtkamer van het gerechtshof m.b.t. aanspraak van verpachter op overdracht van productierechten. Toelaatbaarheid van in abstracto geformuleerde uitgangspunten ('rechtersrecht') bij toepassing van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW). Bewijslastverdeling.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)