Raad van State 1 april 2020

ECLI:NL:RVS:2020:898

Datum: 01-04-2020

Onderwerp(en): Schadevergoeding

Rechtsgebiedenregister: ICT-recht

Bij besluit van 13 maart 2018 heeft de minister voor Rechtsbescherming een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen. De directeur van het Pieter Baan Centrum heeft in een tegen hem gerichte klachtprocedure zonder toestemming en buiten medeweten van [appellant] op 15 januari 2018 stukken met medische gegevens over hem verstrekt aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle. In de verzonden conceptversies van psychologische en psychiatrische onderdelen van Pro Justitia rapportages waren strikt vertrouwelijke persoonsgegevens van [appellant] opgenomen. [appellant] heeft bij brief van 4 februari 2018 bij de minister bezwaar gemaakt tegen het overleggen van de rapportages en verzocht om schadevergoeding.

Spreker(s)

mr.-Olaf-van-Haperen.jpg
mr. Olaf van Haperen

advocaat Eversheds Sutherland

Bekijk profiel
Marijn-Rooke.jpg
mr. Marijn Rooke

advocaat Eversheds Sutherland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: