ECLI:NL:RVS:2020:901

Datum: 01-04-2020

Onderwerp: Schadevergoeding

Rechtsgebiedenregister: ICT-recht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 17 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk naar aanleiding van het verzoek van [appellant] op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens meegedeeld dat de NAW (naam, adres en woonplaats)-gegevens van [appellant] in het postregistratiesysteem zijn verwerkt. Het college heeft kopieën van de brieven waarvoor die gegevens zijn verwerkt, bij het besluit gevoegd. Het college heeft voorts meegedeeld dat de NAW-gegevens van [appellant] verder aan niemand zijn verstrekt en dat zijn persoonsgegevens ook niet op andere wijze zijn verwerkt.

Ga naar uitspraak