Raad van State 1 mei 2024 Raad van State 24 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2024:1840 Raad van State 1 mei 2024

ECLI:NL:RVS:2024:1840

Datum: 01-05-2024

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: LegalFlix


Bij besluit van 5 september 2019 heeft het college geweigerd aan [appellant A] en [appellant B] een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakopbouw op de aanbouw van de woning op het perceel [locatie 1] te Haarlem. Bij besluit van 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem het door [appellant A] en [appellant B] daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard, het besluit van 5 september 2019 herroepen en de gevraagde omgevingsvergunning verleend.[appellant A] en [appellant B] hebben een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een dakopbouw op de aanbouw van hun woning. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Oude Stad" hebben de gronden de bestemming "Tuin-2". Op grond van artikel 16.2.2, onder a, van de planregels mag de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, voor zover op een afstand van niet meer dan 2,5 m van de achtergevelrooilijn, niet meer bedragen dan 0,3 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met een maximale bouwhoogte van 4 m, gemeten vanaf het aansluitend peil, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Willem van der Werf

advocaat en partner Van der Feltz advocaten

mr. Joyce van der Holst

advocaat Van der Feltz advocaten