Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2019:1413 Raad van State 1 mei 2019

ECLI:NL:RVS:2019:1413

Datum: 01-05-2019

Onderwerp: Vaste gedragslijn

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 14 juli 2016 heeft het college [appellant], als eigenaar van voormalig [sleepvrachtschip], onder oplegging van een dwangsom van € 12.500,00 per geconstateerde overtreding per twee weken, met een maximum van € 25.000,00, gelast de overtreding van artikel 2.3.1, eerste lid, van de Verordening op het binnenwater 2010 (hierna: de Vob) binnen vier weken na de dagtekening van dit besluit te beëindigen door [sleepvrachtschip] te verwijderen en verwijderd te houden uit het openbaar water dat valt binnen het beheersgebied van het college.

Ga naar uitspraak