Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2019:1146 Raad van State 10 april 2019

ECLI:NL:RVS:2019:1146

Datum: 10-04-2019

Onderwerp: Beperkte verrekening

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 30 juni 2016 heeft het college de aan [kinderopvang en peuterspeelzalen] verleende subsidies ‘peuterspeelzalenbeleid 2015’, ‘voor- en vroegschoolse educatie 2015’ en ‘Vliegende keep 2014’ vastgesteld en daarbij bepaald dat het bedrag dat [kinderopvang] nog tegoed heeft wordt verrekend met een openstaande huurschuld van [kinderopvang] aan de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ga naar uitspraak