Bij besluit van 12 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan Stichting Ludens ten aanzien van vijf kinderopvanglocaties lasten onder dwangsom opgelegd. Stichting Ludens is houder van een aantal kinderopvanglocaties in Utrecht. Het college heeft aan Stichting Ludens als houder van de kinderopvanglocaties [kinderopvanglocatie 1], [kinderopvanglocatie 2], [kinderopvanglocatie 3], [kinderopvanglocatie 4] en [kinderopvanglocatie 5] lasten onder dwangsom opgelegd. Aanleiding hiervoor is het volgens het college voortduren van enkele in het verleden geconstateerde overtredingen van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bij besluit van 30 november 2018 heeft het college de lasten ten aanzien van de locaties [kinderopvanglocatie 1], [kinderopvanglocatie 2], [kinderopvanglocatie 3] en [kinderopvanglocatie 4] uit coulance ingetrokken, omdat bij latere inspecties is gebleken dat Stichting Ludens daar structurele verbeteringen heeft doorgevoerd.

Spreker(s)

mr.-dr.-Oswald-Jansen.jpg
mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V., specialist bestuursrecht

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel-v2.svg.png
mr. Olga de Vries

advocaat van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: