Raad van State 10 juli 2019

ECLI:NL:RVS:2019:2343

Datum: 10-07-2019

Onderwerp(en): Evenredigheid dwangsom

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 7 november 2016 heeft het college [appellant] gelast het oppervlak aan vierkante meters aan bijgebouwen dat het op grond van artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) toegestane oppervlak van 90 m² overschrijdt op het perceel [locatie] te Eygelshoven (hierna: het perceel) te verwijderen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: