Bij besluit van 18 maart 2002 is appellante sub 2 (hierna: de vreemdelinge) in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.

Spreker(s)

Erik-Druijf.jpg
mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: