Raad van State 10 maart 2021

ECLI:NL:RVS:2021:525

Datum: 10-03-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Wob

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij besluit van 31 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem een verzoek van [wederpartij] om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie openbaar te maken, afgewezen. Bij brief van 24 februari 2017 heeft [wederpartij] het college verzocht om meldingen rondom integriteit sinds 1 januari 2007 openbaar te maken. Het college heeft dit verzoek met toepassing van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob afgewezen. Volgens het college zouden de belangen van de gemeente bij een goed functionerende interne meldmogelijkheid en van melders en personen over wie een melding wordt gedaan door openbaarmaking van welke dossierinformatie dan ook onevenredig worden benadeeld en weegt het belang van de openbaarheid niet op tegen het voorkomen van die benadeling. Bij het besluit op bezwaar heeft het college deze afwijzing gehandhaafd.

Spreker(s)

mr.-Thomas-van-Zon.jpg
mr. Thomas van Zon

advocaat-stagiair Kennedy van der Laan

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: