Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2023:85 Raad van State 11 januari 2023

ECLI:NL:RVS:2023:85

Datum: 11-01-2023

Onderwerp: Actuele jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 19 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rucphen aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade van € 17.600,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 augustus 2019 tot aan de dag van uitbetaling, toegekend. [appellant] was ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat-Lijsterbesstraat op 24 oktober 2018 eigenaar van de vrijstaande woning op het perceel aan de [locatie] te Sint-Willebrord. Op 29 augustus 2019 heeft hij het college verzocht om een tegemoetkoming in de planschade, bestaande uit waardevermindering van de onroerende zaak, die hij heeft geleden als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan, dat bij besluit van de gemeenteraad van Rucphen van 9 november 2017 is vastgesteld, is de planologische grondslag voor het bouwen van dertien vrijstaande woningen op ten zuidwesten van de onroerende zaak gelegen gronden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)