Raad van State 12 februari 2020

ECLI:NL:RVS:2020:434

Datum: 12-02-2020

Onderwerp(en): Belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij besluit van 31 januari 2019 heeft de raad van de gemeente Emmen het bestemmingsplan "Emmen, Nijbracht (KFC)" vastgesteld. Het plan maakt een nieuw fastfoodrestaurant mogelijk op een perceel aan de Nijbracht in Emmen dat nu nog onbebouwd is. Het plan is vastgesteld met het oog op een vestiging van Kentucky Fried Chicken (KFC). De ontwikkeling zal worden uitgevoerd door [belanghebbende]. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Hondsrugweg in het westen, de brandweerkazerne in het noorden, de bedrijfsbebouwing aan de Nijbracht in het oosten en de Rondweg in het zuiden. [appellant] woont aan de [locatie] in Emmen, ten zuiden van de Rondweg. Hij heeft bezwaar tegen de vestiging van een fastfoodrestaurant in het plangebied. [appellant] vreest in het bijzonder gevolgen voor de veiligheid van een ondergrondse aardgastransportleiding, aantasting van het groen en verslechtering van zijn woon- en leefklimaat.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: