Raad van State 20 juli 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1830

Datum: 20-07-2020

Onderwerp(en): Natuurbescherming

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Boskalis is voornemens om vanaf begin 2020 tot en met eind 2035 op de projectlocatie zand en grind te winnen. Bij besluit van 2 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beuningen aan Boskalis Nederland B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken van de gronden op de locatie Nieuwe Pieckelaan ongenummerd te Beuningen, voor zand- en grindwinning en een klasseerinstallatie met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen. Bij besluit van 9 juli 2019 heeft het college aan Boskalis een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor zand- en grindwinning en een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van diverse bouwwerken op de projectlocatie.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: