Raad van State 13 januari 2021

ECLI:NL:RVS:2021:37

Datum: 13-01-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Wet Bodembescherming

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij besluit van 6 mei 2019 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht een beschikking genomen als bedoeld in de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming - een zogenoemde beschikking ernst en spoed - voor de locatie van de voormalige oefenplaats van de brandweer op de voormalige vliegbasis Soesterberg. De locatie betreft de voormalige vliegbasis Soesterberg en is sinds 2009 in eigendom van de provincie Utrecht. Daarvoor werd deze gebruikt door Defensie. In verband met de koop van deze locatie is ter plaatse bodemonderzoek uitgevoerd. Toen is niet gekeken naar perfluoroctaansulfonaat (PFOS). In december 2017 heeft de provincie op de locatie nader onderzoek laten verrichten naar mogelijke verontreiniging. De staatssecretaris van Defensie vreest voor financiële gevolgen en heeft daarom beroep ingesteld.

Spreker(s)

mr.-Thomas-van-Zon.jpg
mr. Thomas van Zon

advocaat-stagiair Kennedy van der Laan

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: