Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2024:1054 Raad van State 13 maart 2024

ECLI:NL:RVS:2024:1054

Datum: 13-03-2024

Onderwerp: Schriftelijke waarschuwing

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij brief van 16 juli 2020 heeft de burgemeester van Rijswijk [appellanten] een schriftelijke waarschuwing gegeven met betrekking tot woonoverlast. De burgemeester heeft [appellanten] op 16 juli 2020 een waarschuwing gegeven, omdat zij woonoverlast zouden veroorzaken. [appellanten] hebben tegen die waarschuwing bezwaar gemaakt. De burgemeester heeft het bezwaar van [appellanten] niet-ontvankelijk verklaard, omdat de waarschuwing geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De rechtbank heeft geoordeeld dat de waarschuwing geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb en ook niet daarmee gelijk kan worden gesteld. Volgens de rechtbank is de waarschuwing geen besluit, omdat deze niet is gebaseerd op een wettelijk voorschrift, maar op een beleidsregel. De waarschuwing kan niet worden gelijkgesteld met een besluit omdat zich geen situatie voordoet waarbij de alternatieve route om een rechterlijk oordeel over de waarschuwing te krijgen onevenredig bezwarend of afwezig is, aldus de rechtbank.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Monique Rus-van der Velde

advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat

mr. Reimer Helder

advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat