Raad van State 2 september 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2114

Datum: 02-09-2020

Onderwerp(en): Natuurbescherming

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 29 maart 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland aan stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland op grond van de Wet natuurbescherming ontheffing verleend voor het vangen en doden met gebruik van CO2 van de grauwe gans en de verwilderde, gedomesticeerde en/of hybride gans in al zijn verschijningsvormen in de 0 - 20 kilometer zone rondom Schiphol. Bij datzelfde besluit heeft het college aan de Faunabeheereenheid op grond van de Wnb ontheffing verleend voor het vangen en doden met gebruik van CO2 van de brandgans, de Canadese gans, de kolgans, de Indische gans en de nijlgans in de 0 - 10 kilometer zone rondom Schiphol.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: