ECLI:NL:RVS:2019:2759

Datum: 14-08-2019

Onderwerp: Preventieve handhaving

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 16 november 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een verzoek van de Stichting Flora & Faunabescherming om handhavend op te treden tegen overtredingen van de Flora- en faunawet (thans: de Wet natuurbescherming) door voorgenomen kapwerkzaamheden rondom Fort Uitermeer door de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, afgewezen. Vereniging Natuurmonumenten is voornemens om 16 bomen te kappen in het bosperceel dat zich aan de noordoostzijde van Fort Uitermeer bevindt. Deze 16 bomen worden gekapt uit veiligheidsoverwegingen, omdat die zodanig ziek zijn en soms overhellen dat een reëel risico bestaat dat die kunnen omvallen. Volgens de Stichting zal het kappen van de bomen leiden tot overtreding van verbodsbepalingen in de wet.

Ga naar uitspraak