Raad van State 14 november 2007

ECLI:NL:RVS:2007:BB7789

Datum: 14-11-2007

Onderwerp(en): Recht op collectieve voorzieningen

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht

Bij besluiten van 14 februari 2005 en 27 mei 2005 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, thans de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, (hierna: de minister) appellant meegedeeld dat hij over het subsidiejaar 1 juli 2004 tot 1 juli 2005 geen recht heeft op huursubsidie.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: