Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2018:3683 Raad van State 14 november 2018

ECLI:NL:RVS:2018:3683

Datum: 14-11-2018

Onderwerp: Het beroepschrift

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 22 oktober 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast er voor zorg te dragen dat de afstand tussen het propaanreservoir (hierna: de gastank) op het perceel [locatie A] te Amersfoort en de erfscheiding of inrichtingsgrens ten minste 5 m bedraagt. Voorts heeft het college [appellant] bij dit besluit gelast om er voor zorg te dragen dat het terrein binnen 3 m van de gastank is vrijgehouden van enig brandgevaarlijk materiaal of brandgevaarlijke begroeiing.

Ga naar uitspraak