Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:2678 Raad van State 14 september 2022

ECLI:NL:RVS:2022:2678

Datum: 14-09-2022

Onderwerp: Actuele jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 7 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Bilt een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. Het geschil tussen partijen gaat over de hoogte van de bij besluit van 11 december 2019 toegekende tegemoetkoming in planschade. [appellante] is sinds 1 maart 2004 eigenares van de woning aan de [locatie] te Bilthoven. Op 27 juli 2017 heeft zij bij het college een aanvraag ingediend om tegemoetkoming in planschade die zij in de vorm van waardevermindering van de woning heeft geleden door de inwerkingtreding van het bij raadsbesluit van 23 juni 2011 vastgestelde bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein Bilthoven. Ter toelichting van de aanvraag heeft zij aangevoerd dat dit plan het mogelijk heeft gemaakt om in het gebied ten noorden van het Vinkenplein en ten zuiden van de Julianalaan (hierna: het plangebied) nieuwbouw (het zogenoemde L-gebouw) te realiseren en dat zij hierdoor in een nadeliger planologische situatie is terechtgekomen.

Ga naar uitspraak