Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:2592 Raad van State 14 september 2022

ECLI:NL:RVS:2022:2592

Datum: 14-09-2022

Onderwerp: Afghanistan evacués

Overige onderwerpen: Afghaanse evacués, Varia bestuursrecht

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij e-mail van 24 augustus 2021 hebben appellanten de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken verzocht hen te evacueren uit Afghanistan. Op 15 augustus 2021 hebben de Taliban Kabul ingenomen. Op 18 augustus 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin zij de regering heeft verzocht om de in die motie genoemde groepen personen uit Afghanistan te evacueren en om, indien evacuatie niet mogelijk zou blijken, deze personen aan te merken als risicogroep als zij asiel aanvragen in Nederland (Kamerstukken II 2020/21, 27 925, nr. 788, hierna: de motie Belhaj). In de motie Belhaj staat dat het, naast tolken, ten minste gaat om personen die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan (onder andere bewakers, judiciële medewerkers, koks en chauffeurs), medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten- en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers, fixers van journalisten en journalisten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht

mr. Marieke van Eik

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers