Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2001:AD3478 Raad van State 15 augustus 2001

ECLI:NL:RVS:2001:AD3478

Datum: 15-08-2001

Onderwerp: Bezwaarschrift als grondslag

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Art. 22a Huursubsidiewet - in werking getreden op 1 juli 1999 - kan, nu geen overgangsbepalingen zijn vastgesteld, ook toepassing vinden ten aanzien van aanvragen gelegen vóór de periode 1 juli 1999 tot 1 juli 2000. Handhaving afwijzing verzoek om toekenning huursubsidie voor de periode van 1 juli 1998 tot 1 juli 1999.De ABRS deelt het oordeel van de rechtbank dat het bestreden besluit in strijd is met de wet, nu de wetgever ten aanzien van de toepassing van het op 1 juli 1999 in werking getreden art. 22a Huursubsidiewet geen overgangsbepalingen heeft vastgesteld en niet valt in te zien dat dit artikel naar zijn aard geen toepassing kan vinden ten aanzien van aanvragen om huursubsidie die betrekking hebben op een tijdvak voorafgaand aan dat van 1 juli 1999 tot 1 juli 2000. Het standpunt van appellant dat het recht van betrokkene op huursubsidie moet worden gebaseerd op de wettelijke bepalingen die golden op de peildatum - in dit geval 1 juli 1998 - vindt geen steun in de Huursubsidiewet. Appellant heeft ten onrechte nagelaten de beslissing op het bezwaarschrift op het voor betrokkene gunstige art. 22a Huursubsidiewet te baseren. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, appellant.mr. J.A.E. van der Does

Ga naar uitspraak