Raad van State 16 april 2014

ECLI:NL:RVS:2014:1312

Datum: 16-04-2014

Onderwerp(en): Intrekking en wijzinging

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 22 juni 2012, kenmerk 279063, heeft de staatssecretaris aan RWE Eemshaven Holding B.V. (hierna: RWE) een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het oprichten, in werking nemen, in werking houden en regulier onderhoud van een elektriciteitscentrale in de Eemshaven, alsmede voor daarmee samenhangende werkzaamheden tot verlenging van de Wilhelminahaven en het treffen van natuurmaatregelen in de Emmapolder alsmede in de buitendijkse kwelders en de uitkoop van garnalenvisserij in de Dollard.

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. dr. Ralph Frins

docent Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: