Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:2369 Raad van State 16 augustus 2022

ECLI:NL:RVS:2022:2369

Datum: 16-08-2022

Onderwerp: De zaak Chavez - Vilchez

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 5 februari 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000, waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)