Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 31 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 30 januari 2024. Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2020:3017 Raad van State 16 december 2020

ECLI:NL:RVS:2020:3017

Datum: 16-12-2020

Onderwerp: Openbare orde: actuele bedreiging

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Bij besluit van 11 december 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een verzoek van de vreemdeling om het tegen hem uitgevaardigde inreisverbod op te heffen, afgewezen. Deze uitspraak gaat over de vraag of het arrest van het Hof van Justitie van 2 mei 2018, in de zaken K. en H.F., ECLI:EU:C:2018:296, betekent dat de staatssecretaris ondeugdelijk heeft gemotiveerd dat de vreemdeling nog steeds een actueel, werkelijk en voldoende ernstig gevaar voor de openbare orde vormt en of artikel 8 van het EVRM zich verdraagt met handhaving van het inreisverbod. Deze uitspraak gaat dus niet over de vraag of aan de vreemdeling terecht artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht