Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:2855 Raad van State 16 december 2021

ECLI:NL:RVS:2021:2855

Datum: 16-12-2021

Onderwerp: Tergkeerbesluit

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 29 augustus 2021 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling in bewaring gesteld.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam