Raad van State 1 mei 2024 Raad van State 24 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2024:1529 Raad van State 17 april 2024

ECLI:NL:RVS:2024:1529

Datum: 17-04-2024

Onderwerp: EFSA-model

Overige onderwerpen: Overgangsrecht Omgevingswet bij ruimtelijke plannen op aanvraag

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht, Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 24 november 2022 heeft de raad van de gemeente Hollands Kroon het bestemmingsplan "[locatie A]" gewijzigd vastgesteld. [belanghebbende] heeft verzocht om vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van een tweede vrijstaande woning op zijn perceel aan de [locatie A] in Lutjewinkel, ten zuiden van de bestaande stolpboerderij op dat perceel. Het plangebied ligt op de hoek van de kruising met de Lutjewinkelerweg. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan inwilliging van de aanvraag, het ontwerpbestemmingsplan "[locatie A]" dat ertoe strekt om de bouw van de woning mogelijk te maken ter inzage gelegd en de raad voorgesteld om het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. De raad heeft bij besluit van 16 september 2021 geweigerd het bestemmingsplan vast te stellen en de aanvraag afgewezen, omdat de beoogde ontwikkeling volgens hem een mogelijke belemmering vormde voor de bedrijfsactiviteiten van het naastgelegen bedrijf van [appellant sub 1] op het perceel [locatie B].

Ga naar uitspraak
Spreker(s)