Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 7 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2020:1410 Raad van State 17 juni 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1410

Datum: 17-06-2020

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: LegalFlix

Bij besluit van 9 februari 2018 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om een recreatieverblijf en een vrijstaande berging met aangebouwde overkapping aan de [locatie] te Handel, gemeente Gemert-Bakel (hierna: het perceel), te verwijderen en verwijderd te houden. [appellant] is sinds 2016 eigenaar van het perceel. Het perceel is gelegen op recreatiepark De Rooye Asch. Op het perceel bevinden zich een recreatieverblijf en een vrijstaande berging met aangebouwde overkapping. Het recreatieverblijf is in 1985 gerealiseerd, en is in de loop van 1991 uitgebreid. Voor geen van de op het perceel aanwezige bouwwerken is een bouwvergunning als bedoeld in de destijds geldende Woningwet, dan wel een omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend.Op 20 juni 2013 heeft Wind Mee, eigenaresse van het recreatiepark, een verzoek ingediend bij het college om handhavend op te treden tegen de illegale bouwwerken op het recreatiepark.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht