Gerechtshof Den Haag 30 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 16 januari 2024 Hoge Raad 1 december 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Centrale Raad van Beroep 30 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2019:4213 Raad van State 18 december 2019

ECLI:NL:RVS:2019:4213

Datum: 18-12-2019

Onderwerp: Dispensatie van avv

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 13 april 2018 heeft de minister geweigerd een mede door Tentoo ingediend verzoek om verlening van dispensatie van het besluit van de minister van 13 april 2018 (Stcr. 2018, nr. 22078) tot algemeenverbindendverklaring tot en met 31 mei 2019 van bepalingen uit de collectieve arbeidsovereenkomst (hierna: cao) voor Uitzendkrachten (hierna: ABU-cao) 2017-2019 in te willigen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten