Raad van State 18 december 2019

ECLI:NL:RVS:2019:4298

Datum: 18-12-2019

Onderwerp(en): Handhaving

Rechtsgebiedenregister: Asiel- en vluchtelingenrecht

Bij besluit van 11 december 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [wederpartij] een boete opgelegd van € 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav) en besloten tot openbaarmaking van inspectiegegevens.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: