Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2018:2454 Raad van State 18 juli 2018

ECLI:NL:RVS:2018:2454

Datum: 18-07-2018

Uitspraak naam: Blankenburgverbinding

Onderwerp: ADC-toets

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 28 maart 2016 heeft de minister, in overeenstemming met de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, het tracébesluit "Blankenburgverbinding" vastgesteld. Het tracébesluit voorziet in de aanleg van de zogenoemde Blankenburgverbinding, een nieuwe autosnelweg (A24) ten westen van Rotterdam die de A15 verbindt met de A20. De minister heeft met het project ten doel het oplossen van een capaciteitsprobleem op de zogenoemde Beneluxcorridor en het verbeteren van de ontsluiting van het Haven Industrieel Complex en de Greenport Westland. Met de vaststelling van het wijzigingsbesluit beoogt de minister een nieuwe onderbouwing te geven van de gevolgen van het tracé voor Natura 2000-gebieden waardoor de onderhavige zaak niet meer hoeft te worden aangehouden vanwege de prejudiciële vragen over het PAS en de Habitatrichtlijn.

Ga naar uitspraak