Raad van State 18 september 2015

ECLI:NL:RVS:2015:3015

Datum: 18-09-2015

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2020 | Sluiting Notariskantoor

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij afzonderlijke besluiten van 5 april 2013 heeft de burgemeester geweigerd [appellant sub 1] een exploitatievergunning en een gedoogverklaring voor de coffeeshop te verlenen en [appellant sub 2] geweigerd een exploitatievergunning voor het café te verlenen en een aan hem ten behoeve van dat horecabedrijf verleende drank- en horecavergunning ingetrokken. Voorts heeft de burgemeester [appellant sub 1] en [appellant sub 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van de coffeeshop onderscheidenlijk het café te staken.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: