Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 7 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2015:3015 Raad van State 18 september 2015

ECLI:NL:RVS:2015:3015

Datum: 18-09-2015

Onderwerp: Sluiting Notariskantoor

Overige onderwerpen: Juridische grondslag

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij afzonderlijke besluiten van 5 april 2013 heeft de burgemeester geweigerd [appellant sub 1] een exploitatievergunning en een gedoogverklaring voor de coffeeshop te verlenen en [appellant sub 2] geweigerd een exploitatievergunning voor het café te verlenen en een aan hem ten behoeve van dat horecabedrijf verleende drank- en horecavergunning ingetrokken. Voorts heeft de burgemeester [appellant sub 1] en [appellant sub 2] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de exploitatie van de coffeeshop onderscheidenlijk het café te staken.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Franc Pommer

advocaat Hekkelman advocaten