Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Raad van State 29 november 2023 Raad van State 29 november 2023 Raad van State 15 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2020:1966 Raad van State 19 augustus 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1966

Datum: 19-08-2020

Onderwerp: Richtlijn 2004/38/EG

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluiten van 10 april 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vastgesteld dat de vreemdeling geen verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan in Nederland meer heeft en zijn aanvraag om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Vw 2000, waaruit een duurzaam verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen, en hem opgedragen Nederland en de EU binnen vier weken te verlaten.

Ga naar uitspraak