Raad van State 19 augustus 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1957

Datum: 19-08-2020

Onderwerp(en): Grondslag | Artikel 59b, 2 Vw bindt stas alleen om de asielaanvraag binnen de gestelde termijn van maximaal zes weken te behandelen en daarop te beslissen

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 10 maart 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.

Spreker(s)

mr.-E.H.M.-Druijf-image.jpg
mr. Erik Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel