ECLI:NL:RVS:2020:500

Datum: 19-02-2020

Onderwerp: EVOA

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 28 november 2017 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 10.60, tweede lid, van de Wet milieubeheer samen met artikel 2, onder 35, sub g, van Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen bij de overbrenging van een sloopschip van België naar de werf van [appellante] in [plaats]. De last is tevens opgelegd wegens overtreding van artikel 10.60, vijfde lid, Wet milieubeheer samen met artikel 18, tweede lid, van de EVOA.

Ga naar uitspraak