Raad van State 19 maart 2014

ECLI:NL:RVS:2014:998

Datum: 19-03-2014

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Mobiel object ook een bouwwerk

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 2 oktober 2012 heeft het college [appellant] gelast de op het perceel [locatie 1] te Sint Anthonis geconstateerde overtreding van de in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) of artikel 17.1 van de planregels opgenomen verboden te beëindigen en beëindigd te houden. Aan deze lastgeving is in ieder geval voldaan als het keukenblad inclusief bijbehorend leidingwerk, alsmede de kastenwanden, inclusief de keukenkast met de oven/magnetron, op 1 november 2012 zijn verwijderd.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: