Raad van State 2 december 2015

ECLI:NL:RVS:2015:3680

Datum: 02-12-2015

Onderwerp(en): Relativiteitsvereiste

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

CONCLUSIE: Op woensdag 2 december 2015 neemt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie over een correctie op het relativiteitsvereiste. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd om in een conclusie in te gaan op de vraag of, net als in het civiele recht, in het bestuursrecht een soortgelijke correctie op het relativiteitsvereiste zou moeten gelden. Deze vraag komt geregeld op in zaken waarbij een concurrent tegen een besluit in beroep komt. De staatsraad advocaat-generaal is gevraagd of een concurrent met een beroep op bijvoorbeeld het gelijkheids- of het rechtzekerheidsbeginsel kan bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch toetst aan een norm die strikt genomen niet zijn belangen beoogt te beschermen. Ook vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak hem wat een concurrent in zo'n geval zou moeten aanvoeren en aannemelijk moet maken om te bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch aan die norm toetst. De conclusie wordt uitgebracht naar aanleiding van een concreet geschil dat de Afdeling bestuursrechtspraak op dit moment in behandeling heeft tussen een bouwmarkt en de gemeenteraad van Zwolle. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 18 mei 2015 op een rechtszitting behandeld.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: