Raad van State 2 september 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2067

Datum: 02-09-2020

Onderwerp(en): TKB | einde rechtmatig verblijf Albanees ivm openbare orde

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 19 mei 2016 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling opgedragen de Europese Unie binnen 28 dagen te verlaten. In deze uitspraak is de vraag aan de orde onder welke omstandigheden het rechtmatig verblijf van een vreemdeling met de nationaliteit van een derde land in de zogenaamde vrije termijn eindigt om redenen van openbare orde (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van de Schengengrenscode). Deze vrije termijn is maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

Spreker(s)

mr.-E.H.M.-Druijf-image.jpg
mr. Erik Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel