Bij besluit van 19 mei 2016 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling opgedragen de Europese Unie binnen 28 dagen te verlaten. In deze uitspraak is de vraag aan de orde onder welke omstandigheden het rechtmatig verblijf van een vreemdeling met de nationaliteit van een derde land in de zogenaamde vrije termijn eindigt om redenen van openbare orde (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, van de Schengengrenscode). Deze vrije termijn is maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

Spreker(s)

Erik-Druijf.jpg
mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-Aniel-Pahladsingh.jpg
mr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW, EU recht en Internationaal recht

Bekijk profiel
mr.-M.-van-Eik_IMG_5668.jpg
mr. Marieke van Eik

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Bekijk profiel
mr.-W.-Eikelboom_IMG_5663.jpg
mr. Wil Eikelboom

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Bekijk profiel