Raad van State 2 september 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2068

Datum: 02-09-2020

Onderwerp(en): Intrekking o.g.v. openbare orde

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 24 september 2015 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd ingetrokken, een aanvraag van de vreemdeling om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning afgewezen en tegen hem een inreisverbod uitgevaardigd. In deze uitspraak is de vraag aan de orde welke vereisten volgens het arrest G.S. gelden voor de intrekking of weigering van verlenging van een verblijfstitel van een gezinslid om redenen van openbare orde, als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Gezinsherenigingsrichtlijn.

Spreker(s)

mr-v2.-A.-Berends-image.jpg
mr. A. Berends

Advocaat BdSp advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: