Bij besluit van 24 september 2015 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd ingetrokken, een aanvraag van de vreemdeling om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning afgewezen en tegen hem een inreisverbod uitgevaardigd. In deze uitspraak is de vraag aan de orde welke vereisten volgens het arrest G.S. gelden voor de intrekking of weigering van verlenging van een verblijfstitel van een gezinslid om redenen van openbare orde, als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Gezinsherenigingsrichtlijn.

Spreker(s)

mr.-Aniel-Pahladsingh.jpg
mr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW, EU recht en Internationaal recht

Bekijk profiel
mr.-M.-van-Eik_IMG_5668.jpg
mr. Marieke van Eik

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Bekijk profiel
mr.-W.-Eikelboom_IMG_5663.jpg
mr. Wil Eikelboom

advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: