Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 31 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 30 januari 2024. Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2020:2069 Raad van State 2 september 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2069

Datum: 02-09-2020

Onderwerp: Openbare orde en Gezinsherenigingsrichtlijn

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Bij besluit van 19 september 2016 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag om de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen. In deze uitspraak is de vraag aan de orde welke vereisten volgens het arrest G.S. gelden voor de afwijzing van een verzoek om toegang en verblijf van een gezinslid om redenen van openbare orde, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Gezinsherenigingsrichtlijn.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht