Raad van State 20 augustus 2014

ECLI:NL:RVS:2014:3184

Datum: 20-08-2014

Onderwerp(en): Europa Route

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Bij besluit van 30 oktober 2009 heeft de staatssecretaris van Justitie een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: