Bij besluit van 27 juli 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant het verzoek van BMF en Natuurmonumenten om intrekking van de op 19 december 2013 aan De Logt verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij, afgewezen. Deze zaak gaat over de afwijzing van een verzoek van BMF en Natuurmonumenten om de natuurvergunning voor de varkenshouderij van De Logt in te trekken. De rechtsvraag die de Afdeling in deze uitspraak moet beantwoorden is onder welke omstandigheden een natuurvergunning kan of moet worden ingetrokken en welke eisen aan de motivering van een beslissing op een verzoek om intrekking of wijziging van een natuurvergunning worden gesteld. Verder gaat de Afdeling in de uitspraak in op de betekenis van de wijziging van de vergunningplicht per 1 januari 2020 voor projecten die gebruik maken van intern salderen.

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. dr. Ralph Frins

docent Radboud Universiteit

Bekijk profiel
mr.-Pauline-van-Aardenne_Belangrijke-uitspraak.jpg
mr. Pauline van Aardenne

advocaat Van der Feltz advocaten

Bekijk profiel
Roundel-1.jpg
mr. Angélique Claassen

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: