Raad van State 20 maart 2019

ECLI:NL:RVS:2019:896

Datum: 20-03-2019

Onderwerp(en): Besluit

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Op woensdag 20 maart 2019 neemt staatsraad advocaat-generaal Wattel een conclusie over het vertrouwensbeginsel. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal in oktober 2018 gevraagd in zijn conclusie in te gaan op de vraag of uitlatingen namens een overheidsorgaan het gerechtvaardigde vertrouwen kunnen wekken dat het overheidsorgaan geen herstelsanctie (zoals een dwangsom of bestuursdwang) zal opleggen. De conclusie wordt uitgebracht in een zaak over een dwangsom voor een dakopbouw in Amsterdam. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 22 januari jl. op zitting behandeld.

Zie voor de bijlagen in deze zaak:

https://www.raadvanstate.nl/publish/pages/112733/201802496-2-a1-bijlage_1.pdf en

https://www.raadvanstate.nl/publish/pages/112733/201802496-2-a1-bijlage_2.pdf

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: