Raad van State 20 maart 2019

ECLI:NL:RVS:2019:862

Datum: 20-03-2019

Onderwerp(en): Besluit

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij brief van 13 oktober 2017 heeft het college aan [appellant A] en [appellant B] medegedeeld dat de omgevingsvergunning voor een yurt op het perceel [locatie 1]/[locatie 2] te Den Burg/Oudeschild (hierna: het perceel), waar zij bij brief van 23 december 2016 om hebben verzocht, van rechtswege is gegeven.