ECLI:NL:RVS:2024:1142

Datum: 20-03-2024

Onderwerp: Woningsluiting (artikel 174a Gemw)

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


Bij besluit van 28 augustus 2020 heeft de burgemeester van Zoeterwoude de woning aan [locatie] in Zoeterwoude voor de duur van zes maanden gesloten. Bij besluit van 6 januari 2021 heeft de burgemeester van Zoeterwoude het door [wederpartij] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. [wederpartij] huurde vanaf 7 mei 2020 de woning aan [locatie] in Zoeterwoude. Uit meldingen van buren en informatie van de politie is volgens de burgemeester gebleken dat [wederpartij] meerdere malen voor forse overlast heeft gezorgd waardoor het woongenot van haar buren ernstig is aangetast. De burgemeester heeft op 28 augustus 2020 daarom besloten om de woning op grond van artikel 174a van de Gemeentewet voor de duur van zes maanden te sluiten. Aan de sluiting heeft de burgemeester een bestuurlijke rapportage van 27 augustus 2020 ten grondslag gelegd. Daarin staan meldingen die over [wederpartij] gaan en gaan over schelden, bedreigen, met een stok zwaaien, een deuk in een regenpijp slaan, over de schutting schreeuwen, een slipper naar een bejaarde man gooien en in de nacht op ramen bonken.

Ga naar uitspraak