Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2020:3151 Raad van State 20 november 2020

ECLI:NL:RVS:2020:3151

Datum: 20-11-2020

Onderwerp: Gedogen

Overige onderwerpen: Gedogen

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

[appellant] heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Almere van 25 augustus 2020 om onder voorwaarden niet handhavend op te treden tegen het vooruitlopend op vergunningverlening starten met de bouw van een kabelbaan op het Floriadeterrein te Almere door Floriade Almere 2022 B.V. Op 18 juni 2020 heeft Floriade Almere 2022 B.V. een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen, aanleggen en in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van een tijdelijke kabelbaan. Op 14 juli 2020 heeft Floriade Almere 2022 B.V. verzocht om te gedogen dat vooruitlopend op de vergunningverlening met de bouw- en aanlegwerkzaamheden wordt begonnen. Op 25 augustus 2020 heeft het college onder voorwaarden ingestemd met dit verzoek. Op 1 oktober 2020 heeft de raad van de gemeente Almere een verklaring van geen bedenkingen voor de kabelbaan op het Floriadeterrein gegeven.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht